Ο δικτυακός αυτός τόπος αποσκοπεί στην χαλάρωσή σας όταν πήζετε εντός ή εκτός της ώρας εργασίας. Η ενημέρωση γίνεται σε καθημερινή βάση. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας ανέκδοτα προς δημοσίευση. Παρακαλουμε αποστείλετε μας τις καταχωρήσεις σας και σχολιάστε (εποικοδομητικά πάντα) ελεύθερα.